Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 88)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KRHZ-KE-VO-289/2022 Prevod vlastníctva hnuteľnej veci - špeciálne vozidlo Iveco Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
49 431.60 €
30 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Ivana Kráľová
Dod.: Obec Hnilčík
0.38 €
Zmluva o zabezpečení stravovania Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov sprostredkovaním stravovacích služieb vybranými produktami Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Up Déjeuner, s. r. o.
0 €
Dodatok č. 13 Výška dotácie pre CVČ Odb.: Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
Dod.: Obec Hnilčík
108.57 €
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Zámena pozemkov Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo "v likvidácii"
0 €
3/18/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Petr Čaba
Dod.: Obec Hnilčík
5 €
Kúpna zmluva zo dňa 17.10.2022 Pozemková nehnuteľnosť Odb.: Michal Keselica
Dod.: Obec Hnilčík
144 €
Nájomná zmluva o nájme pozemku Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti - C KN 520/5, na ktorej je postavený vodojem Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo "v likvidácii"
1 €
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 3 Zmena čísla vodomeru a počiatočný stav vodomeru Odb.: Mária Surovcová
Dod.: Obec Hnilčík
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 26 Zmena čísla vodomeru a počiatočný stav vodomeru Odb.: Alžbeta Dulová
Dod.: Obec Hnilčík
0 €
Kúpna zmluva zo dňa 21. 9. 2022 Pozemkové nehnuteľnosti Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: MUDr. Mária Danielová
1 002.75 €
3s100/BRKO/2022/O-17 Špecifikácia služieb daná kombináciou Množiny služieb - rozsahu a konkrétneho Modulu služieb - nasadenia Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
0 €
5/167/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Ščepková
Dod.: Obec Hnilčík
33 €
3036 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Michal Švajka
Dod.: Obec Hnilčík
0.38 €
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 7 Zmena čísla vodomeru a počiatočný stav vodomeru Odb.: Janka Fabínyová
Dod.: Obec Hnilčík
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 60 Zmena čísla vodomeru a počiatočný stav vodomeru Odb.: Pavol Murgáč
Dod.: Obec Hnilčík
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21001 Zmena čísla vodomeru a počiatočný stav vodomeru Odb.: SCM, s.r.o.
Dod.: Obec Hnilčík
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 14 Zmena čísla vodomeru a počiatočný stav vodomeru Odb.: Ivan Krestian
Dod.: Obec Hnilčík
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 58 Zmena čísla vodomeru a počiatočný stav vodomeru Odb.: Mária Herichová
Dod.: Obec Hnilčík
0 €
4056 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Marek Truhan
Dod.: Obec Hnilčík
0.38 €
Generované portálom Uradne.sk