Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 108)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5190058882 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30 €
Zmluva o bežnom účte Otvorenie a vedenie bežného účtu Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
00329134 Práva a povinnosti zmluvných strán pri prispievaní zamestnávateľa na DDS zamestnancov Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
0 €
1248127949 Poistenie špeciálneho automobilu IVECO Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
690 €
1248129161 Poistenie protipovodňového vozíka Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
29 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 010 v/2013 Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
0 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM karta Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena Odb.: Marián Hovančík
Dod.: Obec Hnilčík
0 €
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých zvierat Činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p. Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Kvetoslava Slaná
0 €
Dodatok č. 14 Stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
Dod.: Obec Hnilčík
473.16 €
PF/71/2023/27 Vykonávanie pedagogickej praxe Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
0 €
7109003736 Poistenie detí MŠ na lyžiarskom výcviku Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
44.40 €
7109003734 Poistenie detí MŠ na lyžiarskom výcviku Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
22.20 €
23/44/054/10 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5 102.16 €
Dodatok č. 21 Zmena cien zberu, odvozu a zneškodňovania KO Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
0 €
22/44/012/55 Vykonávanie AČ podľa § 12 Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
0 €
22/44/010/40 Vykonávanie AČ podľa § 10 Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29.5.2015 Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: MEDISON, s.r.o.
0 €
Dodatok k zmluve č. VSN0907201508 Popis systému triedeného zberu na území obce a výška nákladov na triedený zber Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0 €
68/2023 Služby v oblasti požiarnej ochrany Odb.: Obec Hnilčík
Dod.: POPRAKO, spol. s r.o. Prakovce
127 €
Generované portálom Uradne.sk