Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obechnilcik.sk spravuje Obec Hnilčík je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hnilčík 

Adresa:
Obecný úrad Hnilčík 
Hnilčík 38
053 32 Hnilčík

IČO: 00329134

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 548 (31. 8. 2021)
Rozloha: 2223 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1315

Všeobecné informácie: info@obechnilcik.sk
Podateľňa: podatelna@obechnilcik.sk
Starosta: starosta@obechnilcik.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obechnilcik.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 53 449 41 03

E-mail: sekretariat@obechnilcik.sk

Kompetencie:
Obec Hnilčík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hnilčík je zriadený na Miestnom úrade vObec Hnilčík, 053 32 Hnilčík č. 38

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk