Obec Hnilčík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Napíšte nám:

Koronavírus - InformácieÚradné oznamy

Zoznam aktualít

6. 11. 2020 - Oznámenie o prerušenie dodávky elektrickej energie
4.11.2020 - Oznámenie o prerušení dodávky elektrikckej energie
OZNÁMENIE o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Oznámenie o strategickom dokumente
VZN č. 3/2020 obce Hnilčík opodmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
7. 8. 2020 - III. zasadnutie OZ - POZVÁNKA
10.8.2020 - Prerušenie distribúcie elektrickej energie
OZNÁMENIE o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
NÁVRH - VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
Oprava výtlkov miestnych komunikácií Hnilčík tryskovou metódou
Záverečné stanovisko-Plán udržateľnej mobility KSK
16.7.2020-prerušenie distribúcie elektrickej energie
30.6.2020-Prerušenie distribúcie elektrickej energie
24.6.2020-Prerušenie distribúcie elektrickej energie
Oznámenie - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných ........
VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území obce Hnilčík
Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2019
II. zasadnutie OZ - POZVÁNKA
Ochrana pred požiarmi 2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Plán udržateľnej mobility KSK - správa o hodnotení strategického dokumentu
Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020
Návrh - Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
Voľby NR SR 2020 - informácia pre voliča
NR SR 2020 - zverejnenie mailovej adresy + podmienky pre voľbu poštou
Výzva na predmet zákazky: "Regenerácia centra a vytvorenie oddychovej zóny obce Hnilčík"
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Plán udržateľnej mobility KSK - oznámenie o strategickom dokumente
Požiare v jarnom období 2019