Hnilčíkhttps://www.obechnilcik.sk/Sat, 20 Apr 2019 12:38:39 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vítame Vás na našej novej webstránke]]>https://www.obechnilcik.sk//---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstrankeFri, 17 Feb 2012 21:13:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstranke<![CDATA[Obecný spravodaj]]>https://www.obechnilcik.sk//---8-obecny-spravodajWed, 20 Jun 2012 16:00:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---8-obecny-spravodaj<![CDATA[Hnilčícke zvony]]>https://www.obechnilcik.sk//---9-hnilcicke-zvonyWed, 20 Jun 2012 16:16:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---9-hnilcicke-zvony<![CDATA[Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. ]]>https://www.obechnilcik.sk//---10-druhe-vydanie-publikacie-hnilcik--sprievodca-miestopisom-a-ludskymi-osudmi-Wed, 20 Jun 2012 16:19:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---10-druhe-vydanie-publikacie-hnilcik--sprievodca-miestopisom-a-ludskymi-osudmi-<![CDATA[František Hadri – Drevenický]]>https://www.obechnilcik.sk//---11-frantisek-hadri--drevenickyWed, 20 Jun 2012 16:20:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---11-frantisek-hadri--drevenicky<![CDATA[Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska]]>https://www.obechnilcik.sk//---41-informacia-o-vypracovani-zaverecneho-stanoviskaMon, 09 Sep 2013 08:36:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---41-informacia-o-vypracovani-zaverecneho-stanoviska<![CDATA[Banský skanzen Hnilčík]]>https://www.obechnilcik.sk//---78-bansky-skanzen-hnilcikThu, 28 Aug 2014 10:46:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---78-bansky-skanzen-hnilcik<![CDATA[DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša ]]>https://www.obechnilcik.sk//---175-dotaznik-o-rozvojovych-prioritach-vidieka-spisa-Mon, 16 Nov 2015 16:25:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---175-dotaznik-o-rozvojovych-prioritach-vidieka-spisa-<![CDATA[VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností]]>https://www.obechnilcik.sk//---270-vsd-a-s--kosice---vyzva-pre-vlastnikov-nehnutelnostiMon, 23 Jan 2017 09:46:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---270-vsd-a-s--kosice---vyzva-pre-vlastnikov-nehnutelnosti<![CDATA[Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta]]>https://www.obechnilcik.sk//---375-obnovenie-najomnych-zmuv-na-hrobove-miestaWed, 27 Jun 2018 08:07:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---375-obnovenie-najomnych-zmuv-na-hrobove-miesta<![CDATA[Štatút obce]]>https://www.obechnilcik.sk//---438-statut-obceWed, 19 Dec 2018 14:58:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---438-statut-obce<![CDATA[Harmonogram zasadnutí OZ 2019]]>https://www.obechnilcik.sk//---442-harmonogram-zasadnuti-oz-2019Fri, 21 Dec 2018 07:35:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---442-harmonogram-zasadnuti-oz-2019<![CDATA[Povinnosť registrácie chovu ošípaných - OZNAM]]>https://www.obechnilcik.sk//---450-povinnost-registracie-chovu-osipanych---oznamMon, 28 Jan 2019 12:31:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---450-povinnost-registracie-chovu-osipanych---oznam<![CDATA[Oznámenie pre držiteľov psov]]>https://www.obechnilcik.sk//---451-oznamenie-pre-drzitelov-psovThu, 31 Jan 2019 12:14:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---451-oznamenie-pre-drzitelov-psov<![CDATA[Zverejnenie odmeny pre zástupcu starostu obce Hnilčík]]>https://www.obechnilcik.sk//---453-zverejnenie-odmeny-pre-zastupcu-starostu-obce-hnilcikMon, 04 Feb 2019 10:49:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---453-zverejnenie-odmeny-pre-zastupcu-starostu-obce-hnilcik<![CDATA[Pozvánka II. zasadnutie OZ]]>https://www.obechnilcik.sk//---454-pozvanka-ii-zasadnutie-ozWed, 06 Feb 2019 09:51:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---454-pozvanka-ii-zasadnutie-oz<![CDATA[Voľby EP 2019 - Informácia pre voliča]]>https://www.obechnilcik.sk//---455-volby-ep-2019---informacia-pre-volicaWed, 06 Feb 2019 10:52:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---455-volby-ep-2019---informacia-pre-volica<![CDATA[Voľby prezidenta 2019 - Výsledky volieb - I. kolo]]>https://www.obechnilcik.sk//---464-volby-prezidenta-2019---vysledky-volieb----i-koloTue, 19 Mar 2019 07:17:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---464-volby-prezidenta-2019---vysledky-volieb----i-kolo<![CDATA[Voľby EP 2019 - zverejnenie mailovej adresy]]>https://www.obechnilcik.sk//---465-volby-ep-2019---zverejnenie-mailovej-adresyThu, 21 Mar 2019 08:46:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---465-volby-ep-2019---zverejnenie-mailovej-adresy<![CDATA[Požiare v jarnom období 2019]]>https://www.obechnilcik.sk//---466-poziare-v-jarnom-obdobi-2019Thu, 28 Mar 2019 12:46:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---466-poziare-v-jarnom-obdobi-2019<![CDATA[Voľby prezidenta 2019 - Výsledky volieb - II. kolo]]>https://www.obechnilcik.sk//---469-volby-prezidenta-2019---vysledky-volieb----ii-koloMon, 01 Apr 2019 10:21:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---469-volby-prezidenta-2019---vysledky-volieb----ii-kolo<![CDATA[NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019]]>https://www.obechnilcik.sk//---472-navrh---plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-i-polrok-2019Mon, 01 Apr 2019 10:29:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---472-navrh---plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-i-polrok-2019<![CDATA[NÁVRH - Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Hnilčík za rok 2018]]>https://www.obechnilcik.sk//---475-navrh---zaverecny-ucet-a-rozpoctove-hospodarenie-obce-hnilcik-za-rok-2018Mon, 01 Apr 2019 10:36:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---475-navrh---zaverecny-ucet-a-rozpoctove-hospodarenie-obce-hnilcik-za-rok-2018<![CDATA[NÁVRH - VZN obce Hnilčík č. 2/2019 o podmienkach držania a chovu psov]]>https://www.obechnilcik.sk//---477-navrh---vzn-obce-hnilcik-c-22019-o-podmienkach-drzania-a-chovu-psovMon, 01 Apr 2019 10:54:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---477-navrh---vzn-obce-hnilcik-c-22019-o-podmienkach-drzania-a-chovu-psov<![CDATA[Voľby EP 2019 - zabezpečenie služby na doručenie delegačných listín]]>https://www.obechnilcik.sk//---478-volby-ep-2019---zabezpecenie-sluzby-na-dorucenie-delegacnych-listinMon, 01 Apr 2019 11:33:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---478-volby-ep-2019---zabezpecenie-sluzby-na-dorucenie-delegacnych-listin<![CDATA[Voľby EP 2019 - Adresa pre doručenie žiadosti o hlasovací preukaz]]>https://www.obechnilcik.sk//---479-volby-ep-2019---adresa-pre-dorucenie-ziadosti-o-hlasovaci-preukazTue, 02 Apr 2019 12:43:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---479-volby-ep-2019---adresa-pre-dorucenie-ziadosti-o-hlasovaci-preukaz<![CDATA[Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok]]>https://www.obechnilcik.sk//---483-oznamenie-o-zamere-predat-nehnutelny-majetokTue, 09 Apr 2019 09:51:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---483-oznamenie-o-zamere-predat-nehnutelny-majetok<![CDATA["OBNOVA HASIČSKEJ ZBROJNICE HNILČÍK" - výzva na predlkladanie cenových ponúk]]>https://www.obechnilcik.sk//---484-obnova-hasicskej-zbrojnice-hnilcik---vyzva-na-predlkladanie-cenovych-ponukWed, 10 Apr 2019 12:33:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---484-obnova-hasicskej-zbrojnice-hnilcik---vyzva-na-predlkladanie-cenovych-ponuk<![CDATA[Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo - Valné zhromaždenie spoločenstva]]>https://www.obechnilcik.sk//---485-urbariat-zavadka-pozemkove-spolocenstvo---valne-zhromazdenie-spolocenstvaWed, 17 Apr 2019 10:49:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---485-urbariat-zavadka-pozemkove-spolocenstvo---valne-zhromazdenie-spolocenstva