Hnilčíkhttps://www.obechnilcik.sk/Wed, 20 Nov 2019 13:05:26 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vítame Vás na našej novej webstránke]]>https://www.obechnilcik.sk//---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstrankeFri, 17 Feb 2012 21:13:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstranke<![CDATA[Obecný spravodaj]]>https://www.obechnilcik.sk//---8-obecny-spravodajWed, 20 Jun 2012 16:00:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---8-obecny-spravodaj<![CDATA[Hnilčícke zvony]]>https://www.obechnilcik.sk//---9-hnilcicke-zvonyWed, 20 Jun 2012 16:16:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---9-hnilcicke-zvony<![CDATA[Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. ]]>https://www.obechnilcik.sk//---10-druhe-vydanie-publikacie-hnilcik--sprievodca-miestopisom-a-ludskymi-osudmi-Wed, 20 Jun 2012 16:19:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---10-druhe-vydanie-publikacie-hnilcik--sprievodca-miestopisom-a-ludskymi-osudmi-<![CDATA[František Hadri – Drevenický]]>https://www.obechnilcik.sk//---11-frantisek-hadri--drevenickyWed, 20 Jun 2012 16:20:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---11-frantisek-hadri--drevenicky<![CDATA[Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska]]>https://www.obechnilcik.sk//---41-informacia-o-vypracovani-zaverecneho-stanoviskaMon, 09 Sep 2013 08:36:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---41-informacia-o-vypracovani-zaverecneho-stanoviska<![CDATA[Banský skanzen Hnilčík]]>https://www.obechnilcik.sk//---78-bansky-skanzen-hnilcikThu, 28 Aug 2014 10:46:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---78-bansky-skanzen-hnilcik<![CDATA[DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša ]]>https://www.obechnilcik.sk//---175-dotaznik-o-rozvojovych-prioritach-vidieka-spisa-Mon, 16 Nov 2015 16:25:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---175-dotaznik-o-rozvojovych-prioritach-vidieka-spisa-<![CDATA[VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností]]>https://www.obechnilcik.sk//---270-vsd-a-s--kosice---vyzva-pre-vlastnikov-nehnutelnostiMon, 23 Jan 2017 09:46:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---270-vsd-a-s--kosice---vyzva-pre-vlastnikov-nehnutelnosti<![CDATA[Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta]]>https://www.obechnilcik.sk//---375-obnovenie-najomnych-zmuv-na-hrobove-miestaWed, 27 Jun 2018 08:07:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---375-obnovenie-najomnych-zmuv-na-hrobove-miesta<![CDATA[Štatút obce]]>https://www.obechnilcik.sk//---438-statut-obceWed, 19 Dec 2018 14:58:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---438-statut-obce<![CDATA[Harmonogram zasadnutí OZ 2019]]>https://www.obechnilcik.sk//---442-harmonogram-zasadnuti-oz-2019Fri, 21 Dec 2018 07:35:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---442-harmonogram-zasadnuti-oz-2019<![CDATA[Povinnosť registrácie chovu ošípaných - OZNAM]]>https://www.obechnilcik.sk//---450-povinnost-registracie-chovu-osipanych---oznamMon, 28 Jan 2019 12:31:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---450-povinnost-registracie-chovu-osipanych---oznam<![CDATA[Oznámenie pre držiteľov psov]]>https://www.obechnilcik.sk//---451-oznamenie-pre-drzitelov-psovThu, 31 Jan 2019 12:14:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---451-oznamenie-pre-drzitelov-psov<![CDATA[Požiare v jarnom období 2019]]>https://www.obechnilcik.sk//---466-poziare-v-jarnom-obdobi-2019Thu, 28 Mar 2019 12:46:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---466-poziare-v-jarnom-obdobi-2019<![CDATA[Africký mor ošípaných - UPOZORNENIE]]>https://www.obechnilcik.sk//---501-africky-mor-osipanych---upozornenieWed, 29 May 2019 09:54:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---501-africky-mor-osipanych---upozornenie<![CDATA[Plán udržateľnej mobility KSK - oznámenie o strategickom dokumente]]>https://www.obechnilcik.sk//---506-plan-udrzatelnej-mobility-ksk---oznamenie-o-strategickom-dokumenteWed, 12 Jun 2019 11:08:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---506-plan-udrzatelnej-mobility-ksk---oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Zverejnenie odmeny zástupcu starostu]]>https://www.obechnilcik.sk//---520-zverejnenie-odmeny-zastupcu-starostuTue, 06 Aug 2019 13:54:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---520-zverejnenie-odmeny-zastupcu-starostu<![CDATA[Výzva na predmet zákazky: "Regenerácia centra a vytvorenie oddychovej zóny obce Hnilčík"]]>https://www.obechnilcik.sk//---535-vyzva-na-predmet-zakazky-regeneracia-centra-a-vytvorenie-oddychovej-zony-obce-hnilcikWed, 09 Oct 2019 15:02:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---535-vyzva-na-predmet-zakazky-regeneracia-centra-a-vytvorenie-oddychovej-zony-obce-hnilcik<![CDATA[NR SR 2020 - zverejnenie mailovej adresy + podmienky pre voľbu poštou]]>https://www.obechnilcik.sk//---538-nr-sr-2020---zverejnenie-mailovej-adresy--podmienky-pre-volbu-postouMon, 21 Oct 2019 14:23:00 +0200https://www.obechnilcik.sk//---538-nr-sr-2020---zverejnenie-mailovej-adresy--podmienky-pre-volbu-postou<![CDATA[Voľby NR SR 2020 - informácia pre voliča]]>https://www.obechnilcik.sk//---543-volby-nr-sr-2020---informacia-pre-volicaTue, 05 Nov 2019 11:25:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---543-volby-nr-sr-2020---informacia-pre-volica<![CDATA[Rozpočtový harmonogram obce Hnilčík 2020]]>https://www.obechnilcik.sk//---544-rozpoctovy-harmonogram-obce-hnilcik-2020Tue, 05 Nov 2019 11:29:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---544-rozpoctovy-harmonogram-obce-hnilcik-2020<![CDATA[NÁVRH - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.... na rok 2020]]>https://www.obechnilcik.sk//---546-navrh---vzn-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-na-rok-2020Mon, 11 Nov 2019 11:29:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---546-navrh---vzn-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-na-rok-2020<![CDATA[Návrh - Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020]]>https://www.obechnilcik.sk//---548-navrh---plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-i-polrok-2020Fri, 15 Nov 2019 09:15:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---548-navrh---plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-i-polrok-2020<![CDATA[NÁVRH - Rozpočet obce Hnilčík na roky 2020,2021,2022]]>https://www.obechnilcik.sk//---549-navrh---rozpocet-obce-hnilcik-na-roky-202020212022Mon, 18 Nov 2019 10:23:00 +0100https://www.obechnilcik.sk//---549-navrh---rozpocet-obce-hnilcik-na-roky-202020212022