Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Symboly obce

Podľa zákona SNR zo 6.septembra 1990 č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 1,ods. 5 v znení neskorších zmien a doplnkov obce používajú pri výkone samosprávy spolu s názvom označenie obce aj obecný erb a vlajku obce.

Aj obec Hnilčík v zmysle uvedeného zákona má svoje symboly:

  • Erb obce
  • Vlajka obce

Symboly obce Hnilčík sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrov H – 75/97

ERB OBCE A VLAJKA OBCE

Erb obce je základný symbol obce,od ktorého sa odvodzujú ďalšie symboly ,predovšetkým vlajka obce.Každá obec a mesto má svoj erb.Erb je heraldický znak,ktorý symbolizuje určitú jeho významnú črtu.
Interpretácia erbu : Madona s dieťaťom

V zelenom štíte geometricky štýlizovaná Panna Mária vľavo v náručí Ježiškom,postavy sú strieborné,zlatom korunované,odeté v striebornom,zlatom lemovanom šate,sprevádzané vpravo čiernými kladivkami so zlatými skríženými poriskami.

Skrížené banícke kladivká,ktoré ich sprevádzajú,symbolizujú hlavné zamestnanie obyvateľov obce.Zelená farba štítu je v heraldike považovaná za farbu nádeje a radosti,ale v kombinácií s čiernou farbou reprezentuje typické banícke farby.Strieborná alebo biela farba je znamením čistoty a nevinnosti, kým zlatá alebo žltá farba vyjadruje úctu a vznešenosť.Zároveň zlatá a strieborná farba pripomína vzácne kovy ktoré sa v stredoveku získavali v okolitých baniach.

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžných pruhov vo farbách zelenej,bielej,žltej a čiernej.Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi,t.j.dvoma zástrihmi,siahajúcimi do tretiny jej listu.Jej sfarbenie je odvodené od sfarbenia erbu.

Symboly obce
Symboly obce