Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Orgány obce

Starosta obce: Vlastimil NOVOTTA

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Mgr. Juraj BERČO
 • Marián FABINY
 • Mgr. Lívia ONDREJČÍKOVÁ
 • Ing. Ján SOBINOVSKÝ
 • Mgr. Ľubuša ŠAJDÁKOVÁ

Hlavný kontrolór: Ing. Božena GAJANOVÁ

Komisia pre ochranu verejného poriadku:

 • Mgr. Juraj BERČO - predseda
 • Ing. Ján SOBINOVSKÝ
 • Marián FABINY

Zbor pre občianské záležitosti:

 • Mgr. Lívia ONDREJČÍKOVÁ - predseda
 • Roman GAJAN
 • Blažej NOVOTTA

Komisia na vybavovanie sťažností:

 • Mgr. Ľubuša ŠAJDÁKOVÁ - predseda
 • Mgr. Lívia ONDREJČÍKOVÁ
 • Mgr. Juraj BERČO

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • Ing. Ján SOBINOVSKÝ - predseda
 • Mgr. Ľubuša ŠAJDÁKOVÁ
 • Mgr. Lívia ONDREJĆÍKOVÁ

Komisia pre mládež, rozvoj kultúry a športu:

 • Marián FABINY - predseda
 • Mgr. Juraj BERČO
 • Mgr. Lívia ONDREJČÍKOVÁ
 • Ing. Ján SOBINOVSKÝ
 • Mgr. Ľubuša ŠAJDÁKOVÁ