Obec Hnilčík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

Obecný spravodaj

Elektronickú podobu Obecného spravodaja Vám pripravujeme na obecnej webstránke.

Aktuálne a staršie čísla si môžete pozrieť v sekcii Obecný spravodaj – dvojmesačník obce Hnilčík

Zoznam aktualít

21. 2. 2020 - POZVÁNKA - na I.zasadnutie OZ
OZNÁMENIE URBARIÁT ZÁVADKA - Valné zhromaždenie
Plán udržateľnej mobility KSK - správa o hodnotení strategického dokumentu
NÁVRH - VZN obce Hnilčík č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Hnilčík a záujmovú činnosť detí v trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2020
Zverejnenie mailovej adresy pre doručenie žiadosti o hlasovací preukaz
Africký mor ošípaných - UPOZORNENIE
Zverejnenie mailovej adresy pre doručovanie oznámení o delegovaní do OVK
VZN obce Hnilčík č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020
Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022
Návrh - Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
Voľby NR SR 2020 - informácia pre voliča
NR SR 2020 - zverejnenie mailovej adresy + podmienky pre voľbu poštou
Výzva na predmet zákazky: "Regenerácia centra a vytvorenie oddychovej zóny obce Hnilčík"
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Plán udržateľnej mobility KSK - oznámenie o strategickom dokumente
Požiare v jarnom období 2019
Oznámenie pre držiteľov psov
Harmonogram zasadnutí OZ 2019
Štatút obce
Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta
VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností
DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša
Banský skanzen Hnilčík
Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska
z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015
František Hadri – Drevenický
Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.
Hnilčícke zvony
Obecný spravodaj
Vítame Vás na našej novej webstránke
1