Obec Hnilčík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Napíšte nám:

Koronavírus - InformácieÚradné oznamy

Harmonogram zasadnutí OZ 2019

Harmonogram zasadnutií OZ 2019

Zoznam aktualít

Oprava výtlkov miestnych komunikácií Hnilčík tryskovou metódou
Záverečné stanovisko-Plán udržateľnej mobility KSK
16.7.2020-prerušenie distribúcie elektrickej energie
30.6.2020-Prerušenie distribúcie elektrickej energie
24.6.2020-Prerušenie distribúcie elektrickej energie
Oznámenie - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných ........
VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území obce Hnilčík
Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2019
II. zasadnutie OZ - POZVÁNKA
Ochrana pred požiarmi 2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Plán udržateľnej mobility KSK - správa o hodnotení strategického dokumentu
Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020
Návrh - Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
Voľby NR SR 2020 - informácia pre voliča
NR SR 2020 - zverejnenie mailovej adresy + podmienky pre voľbu poštou
Výzva na predmet zákazky: "Regenerácia centra a vytvorenie oddychovej zóny obce Hnilčík"
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Plán udržateľnej mobility KSK - oznámenie o strategickom dokumente
Požiare v jarnom období 2019
Oznámenie pre držiteľov psov
Harmonogram zasadnutí OZ 2019
Štatút obce
Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta
VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností
DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša
Banský skanzen Hnilčík
Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska
z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015
František Hadri – Drevenický
Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.