Obec Hnilčík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša

Dotazník pre spoluobčanov: TU

Dotazník pre verejnosť: http://goo.gl/forms/bTtUVFCYGA

Zoznam aktualít

Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo - Valné zhromaždenie spoločenstva
"OBNOVA HASIČSKEJ ZBROJNICE HNILČÍK" - výzva na predlkladanie cenových ponúk
Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok
Voľby EP 2019 - Adresa pre doručenie žiadosti o hlasovací preukaz
Voľby EP 2019 - zabezpečenie služby na doručenie delegačných listín
NÁVRH - VZN obce Hnilčík č. 2/2019 o podmienkach držania a chovu psov
NÁVRH - Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Hnilčík za rok 2018
NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
Voľby prezidenta 2019 - Výsledky volieb - II. kolo
Požiare v jarnom období 2019
Voľby EP 2019 - zverejnenie mailovej adresy
Voľby prezidenta 2019 - Výsledky volieb - I. kolo
Voľby EP 2019 - Informácia pre voliča
Pozvánka II. zasadnutie OZ
Zverejnenie odmeny pre zástupcu starostu obce Hnilčík
Oznámenie pre držiteľov psov
Povinnosť registrácie chovu ošípaných - OZNAM
Harmonogram zasadnutí OZ 2019
Štatút obce
Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta
VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností
DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša
Banský skanzen Hnilčík
Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska
z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015
František Hadri – Drevenický
Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.
Hnilčícke zvony
Obecný spravodaj
Vítame Vás na našej novej webstránke