Obec Hnilčík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hnilčík

https://www.obechnilcik.sk/files/2019-07-18-120522-VZN___._3-2019__o_ur__en___pravidiel___asu_predaja_v_obchode_a___asu_prev__dzky_slu__ieb_na___zem___obce_Hnil____k.pdf

Zoznam aktualít

Oznámenie o uzavretí MK 20. 8. 2019
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hnilčík
Pozvánka na V. zasadnutie OZ - 12. 7. 2019
NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
Výberové konanie na riaditeľa(ku) MŠ Hnilčík - vyhlásenie
Plán udržateľnej mobility KSK - oznámenie o strategickom dokumente
Okliesnenie a odstránenie porastov popd vedenie VN, VVN a NN - Bindt
Africký mor ošípaných - UPOZORNENIE
Požiare v jarnom období 2019
Oznámenie pre držiteľov psov
Povinnosť registrácie chovu ošípaných - OZNAM
Harmonogram zasadnutí OZ 2019
Štatút obce
Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta
VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností
DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša
Banský skanzen Hnilčík
Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska
z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015
František Hadri – Drevenický
Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.
Hnilčícke zvony
Obecný spravodaj
Vítame Vás na našej novej webstránke