Obec Hnilčík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Napíšte nám:

Archív

Výberové konanie na riaditeľa(ku) MŠ Hnilčík - vyhlásenie
Okliesnenie a odstránenie porastov popd vedenie VN, VVN a NN - Bindt
NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
Výsledky volieb v obci Hnilčík do Európskeho parlamentu 2019
Pozvánka na IV. zasadnutie OZ - 8. 6. 2019
Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok
Návrh VZN č. 3/2019 obce Hnilčík o určení pravidiel času predja v obchode a času prevádzky služieb na územíobce Hnilčík
Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok
OBNOVA HASIČSKEJ ZBROJNICE HNILČÍK - výzva na predlkladanie cenových ponúk
Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo - Valné zhromaždenie spoločenstva
Voľby EP 2019 - zabezpečenie služby na doručenie delegačných listín
VZN obce Hnilčík č. 2/2019 o podmienkach držania a chovu psov
NÁVRH - Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Hnilčík za rok 2018
Voľby prezidenta 2019 - Výsledky volieb - II. kolo
Voľby prezidenta 2019 - Výsledky volieb - I. kolo
Pozvánka II. zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Zámer na prenájom obecného majetku
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hnilčík
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019
Zámer na prenájom obecného majetku
Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019
Rozpočet obce na roky 2019-2021
POZVÁNKA - I. zasadnutie OZ
POZVÁNKA - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupaiteľstva
Návrh rozpočtu obce Hnilčík na roky 2019, 2020, 2021
Povinnosť registrácie chovu ošípaných - OZNAM
Rozpočtový harmonogram obce Hnilčík 2018-2019
Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o počte obyvateľov
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku obce
Výzva na predloženie ponuky
Uznesenie ÚVK č. 31
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019