Hnilčíkhttp://www.obechnilcik.sk/Sun, 19 Nov 2017 06:16:24 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vítame Vás na našej novej webstránke]]>http://www.obechnilcik.sk//---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstrankeFri, 17 Feb 2012 21:13:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstranke<![CDATA[Obecný spravodaj]]>http://www.obechnilcik.sk//---8-obecny-spravodajWed, 20 Jun 2012 16:00:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---8-obecny-spravodaj<![CDATA[Hnilčícke zvony]]>http://www.obechnilcik.sk//---9-hnilcicke-zvonyWed, 20 Jun 2012 16:16:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---9-hnilcicke-zvony<![CDATA[Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. ]]>http://www.obechnilcik.sk//---10-druhe-vydanie-publikacie-hnilcik--sprievodca-miestopisom-a-ludskymi-osudmi-Wed, 20 Jun 2012 16:19:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---10-druhe-vydanie-publikacie-hnilcik--sprievodca-miestopisom-a-ludskymi-osudmi-<![CDATA[František Hadri – Drevenický]]>http://www.obechnilcik.sk//---11-frantisek-hadri--drevenickyWed, 20 Jun 2012 16:20:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---11-frantisek-hadri--drevenicky<![CDATA[Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska]]>http://www.obechnilcik.sk//---41-informacia-o-vypracovani-zaverecneho-stanoviskaMon, 09 Sep 2013 08:36:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---41-informacia-o-vypracovani-zaverecneho-stanoviska<![CDATA[Banský skanzen Hnilčík]]>http://www.obechnilcik.sk//---78-bansky-skanzen-hnilcikThu, 28 Aug 2014 10:46:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---78-bansky-skanzen-hnilcik<![CDATA[DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša ]]>http://www.obechnilcik.sk//---175-dotaznik-o-rozvojovych-prioritach-vidieka-spisa-Mon, 16 Nov 2015 16:25:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---175-dotaznik-o-rozvojovych-prioritach-vidieka-spisa-<![CDATA[Požiare - Výveska pre obce]]>http://www.obechnilcik.sk//---204-poziare---vyveska-pre-obceTue, 05 Apr 2016 07:38:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---204-poziare---vyveska-pre-obce<![CDATA[Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu]]>http://www.obechnilcik.sk//---242-popis-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratane-triedeneho-zberuMon, 12 Sep 2016 10:42:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---242-popis-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratane-triedeneho-zberu<![CDATA[Usmernenie - vtáčia chrípka]]>http://www.obechnilcik.sk//---265-usmernenie---vtacia-chripkaMon, 09 Jan 2017 11:05:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---265-usmernenie---vtacia-chripka<![CDATA[Harmonogram zasadnutí OZ 2017]]>http://www.obechnilcik.sk//---267-harmonogram-zasadnuti-oz-2017Thu, 12 Jan 2017 07:10:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---267-harmonogram-zasadnuti-oz-2017<![CDATA[Kalendár zberu odpadov v obci Hnilčík na rok 2017]]>http://www.obechnilcik.sk//---268-kalendar-zberu-odpadov-v-obci-hnilcik-na-rok-2017Thu, 12 Jan 2017 07:13:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---268-kalendar-zberu-odpadov-v-obci-hnilcik-na-rok-2017<![CDATA[VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností]]>http://www.obechnilcik.sk//---270-vsd-a-s--kosice---vyzva-pre-vlastnikov-nehnutelnostiMon, 23 Jan 2017 09:46:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---270-vsd-a-s--kosice---vyzva-pre-vlastnikov-nehnutelnosti<![CDATA[Ochrana pred požiarmi]]>http://www.obechnilcik.sk//---282-ochrana-pred-poziarmiFri, 24 Mar 2017 13:07:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---282-ochrana-pred-poziarmi<![CDATA[VZN č. 2/2017 o poriadku na pohrebiskách - NÁVRH]]>http://www.obechnilcik.sk//---324-vzn-c-22017-o-poriadku-na-pohrebiskach---navrhMon, 13 Nov 2017 12:49:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---324-vzn-c-22017-o-poriadku-na-pohrebiskach---navrh<![CDATA[Rozpočtový harmnogram obce Hnilčk 2018]]>http://www.obechnilcik.sk//---323-rozpoctovy-harmnogram-obce-hnilck-2018Mon, 13 Nov 2017 08:53:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---323-rozpoctovy-harmnogram-obce-hnilck-2018<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2018]]>http://www.obechnilcik.sk//---328-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-i-a-ii-polrok-2018Wed, 15 Nov 2017 07:26:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---328-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-i-a-ii-polrok-2018<![CDATA[Návrh rozpočtu obce Hnilčík na roky 2018, 2019, 2020]]>http://www.obechnilcik.sk//---330-navrh-rozpoctu-obce-hnilcik-na-roky-2018-2019-2020Thu, 16 Nov 2017 09:47:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---330-navrh-rozpoctu-obce-hnilcik-na-roky-2018-2019-2020<![CDATA[NÁVRH VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady]]>http://www.obechnilcik.sk//---332-navrh-vzn-c-32017-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpadyThu, 16 Nov 2017 09:54:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---332-navrh-vzn-c-32017-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady