Hnilčíkhttp://www.obechnilcik.sk/Wed, 23 Jan 2019 09:23:36 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019]]>http://www.obechnilcik.sk//---434-vzn-c-22018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2019Wed, 19 Dec 2018 14:09:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---434-vzn-c-22018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2019<![CDATA[Vítame Vás na našej novej webstránke]]>http://www.obechnilcik.sk//---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstrankeFri, 17 Feb 2012 21:13:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstranke<![CDATA[Obecný spravodaj]]>http://www.obechnilcik.sk//---8-obecny-spravodajWed, 20 Jun 2012 16:00:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---8-obecny-spravodaj<![CDATA[Hnilčícke zvony]]>http://www.obechnilcik.sk//---9-hnilcicke-zvonyWed, 20 Jun 2012 16:16:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---9-hnilcicke-zvony<![CDATA[Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. ]]>http://www.obechnilcik.sk//---10-druhe-vydanie-publikacie-hnilcik--sprievodca-miestopisom-a-ludskymi-osudmi-Wed, 20 Jun 2012 16:19:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---10-druhe-vydanie-publikacie-hnilcik--sprievodca-miestopisom-a-ludskymi-osudmi-<![CDATA[František Hadri – Drevenický]]>http://www.obechnilcik.sk//---11-frantisek-hadri--drevenickyWed, 20 Jun 2012 16:20:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---11-frantisek-hadri--drevenicky<![CDATA[Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska]]>http://www.obechnilcik.sk//---41-informacia-o-vypracovani-zaverecneho-stanoviskaMon, 09 Sep 2013 08:36:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---41-informacia-o-vypracovani-zaverecneho-stanoviska<![CDATA[Banský skanzen Hnilčík]]>http://www.obechnilcik.sk//---78-bansky-skanzen-hnilcikThu, 28 Aug 2014 10:46:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---78-bansky-skanzen-hnilcik<![CDATA[DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša ]]>http://www.obechnilcik.sk//---175-dotaznik-o-rozvojovych-prioritach-vidieka-spisa-Mon, 16 Nov 2015 16:25:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---175-dotaznik-o-rozvojovych-prioritach-vidieka-spisa-<![CDATA[Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu]]>http://www.obechnilcik.sk//---242-popis-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratane-triedeneho-zberuMon, 12 Sep 2016 10:42:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---242-popis-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratane-triedeneho-zberu<![CDATA[VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností]]>http://www.obechnilcik.sk//---270-vsd-a-s--kosice---vyzva-pre-vlastnikov-nehnutelnostiMon, 23 Jan 2017 09:46:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---270-vsd-a-s--kosice---vyzva-pre-vlastnikov-nehnutelnosti<![CDATA[Harmonogram zasadnutí OZ 2018]]>http://www.obechnilcik.sk//---339-harmonogram-zasadnuti-oz-2018Mon, 11 Dec 2017 09:55:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---339-harmonogram-zasadnuti-oz-2018<![CDATA[Kalendár zberu odpadov v obci Hnilčík na rok 2018]]>http://www.obechnilcik.sk//---341-kalendar-zberu-odpadov-v-obci-hnilcik-na-rok-2018Mon, 11 Dec 2017 10:08:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---341-kalendar-zberu-odpadov-v-obci-hnilcik-na-rok-2018<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018]]>http://www.obechnilcik.sk//---356-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2018Tue, 20 Mar 2018 13:28:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---356-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2018<![CDATA[Obnovenie nájomných zmúv na hrobové miesta]]>http://www.obechnilcik.sk//---375-obnovenie-najomnych-zmuv-na-hrobove-miestaWed, 27 Jun 2018 08:07:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---375-obnovenie-najomnych-zmuv-na-hrobove-miesta<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený]]>http://www.obechnilcik.sk//---377-komunalne-volby-2018---informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-volenyTue, 10 Jul 2018 10:06:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---377-komunalne-volby-2018---informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o počte obyvateľov]]>http://www.obechnilcik.sk//---383-komunalne-volby-2018---oznamenie-o-pocte-obyvatelovTue, 17 Jul 2018 08:58:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---383-komunalne-volby-2018---oznamenie-o-pocte-obyvatelov<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu]]>http://www.obechnilcik.sk//---384-komunalne-volby-2018---oznamenie-o-rozsahu-vykonu-funkcie-starostuTue, 17 Jul 2018 08:59:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---384-komunalne-volby-2018---oznamenie-o-rozsahu-vykonu-funkcie-starostu<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov]]>http://www.obechnilcik.sk//---385-komunalne-volby-2018---oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebnych-obvodovTue, 17 Jul 2018 09:00:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---385-komunalne-volby-2018---oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebnych-obvodov<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie]]>http://www.obechnilcik.sk//---391-komunalne-volby-2018---menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisieMon, 20 Aug 2018 11:10:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---391-komunalne-volby-2018---menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[VSD a. s. Košice - Oznámenie i prerušení distribúcie elektrickej energie]]>http://www.obechnilcik.sk//---392-vsd-a-s-kosice---oznamenie-i-preruseni-distribucie-elektrickej-energieMon, 20 Aug 2018 11:16:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---392-vsd-a-s-kosice---oznamenie-i-preruseni-distribucie-elektrickej-energie<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - Zverejnenie mailovej adresy]]>http://www.obechnilcik.sk//---393-komunalne-volby-2018---zverejnenie-mailovej-adresyThu, 23 Aug 2018 09:10:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---393-komunalne-volby-2018---zverejnenie-mailovej-adresy<![CDATA[26. 9. 2018 - Oznámenie - Prerušenie dodávky elektrickej energie]]>http://www.obechnilcik.sk//---395-26-9-2018---oznamenie---prerusenie-dodavky-elektrickej-energieFri, 31 Aug 2018 10:59:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---395-26-9-2018---oznamenie---prerusenie-dodavky-elektrickej-energie<![CDATA[Pozvánka na VI. zasadnutie OZ]]>http://www.obechnilcik.sk//---399-pozvanka-na-vi-zasadnutie-ozTue, 18 Sep 2018 11:17:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---399-pozvanka-na-vi-zasadnutie-oz<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu]]>http://www.obechnilcik.sk//---407-komunalne-volby-2018---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostuFri, 21 Sep 2018 09:03:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---407-komunalne-volby-2018---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ]]>http://www.obechnilcik.sk//---408-komunalne-volby-2018---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-ozFri, 21 Sep 2018 09:05:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---408-komunalne-volby-2018---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-oz<![CDATA[Verejná vyhláška - Program starostlivosti o lesy]]>http://www.obechnilcik.sk//---409-verejna-vyhlaska---program-starostlivosti-o-lesyMon, 24 Sep 2018 10:01:00 +0200http://www.obechnilcik.sk//---409-verejna-vyhlaska---program-starostlivosti-o-lesy<![CDATA[Rozpočtový harmonogram obce Hnilčík 2018-2019]]>http://www.obechnilcik.sk//---417-rozpoctovy-harmonogram-obce-hnilcik-2018-2019Mon, 05 Nov 2018 10:03:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---417-rozpoctovy-harmonogram-obce-hnilcik-2018-2019<![CDATA[Komunálne voľby 2018 - informácie o spracuvávaní osobných údajov pre voličov, pre volebné komisie a pre kandidátov]]>http://www.obechnilcik.sk//---418-komunalne-volby-2018---informacie-o-spracuvavani-osobnych-udajov-pre-volicov-pre-volebne-komisie-a-pre-kandidatovWed, 07 Nov 2018 13:36:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---418-komunalne-volby-2018---informacie-o-spracuvavani-osobnych-udajov-pre-volicov-pre-volebne-komisie-a-pre-kandidatov<![CDATA[Povinnosť registrácie chovu ošípaných - OZNAM]]>http://www.obechnilcik.sk//---423-povinnost-registracie-chovu-osipanych---oznamWed, 21 Nov 2018 07:33:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---423-povinnost-registracie-chovu-osipanych---oznam<![CDATA[Návrh rozpočtu obce Hnilčík na roky 2019, 2020, 2021]]>http://www.obechnilcik.sk//---424-navrh-rozpoctu-obce-hnilcik-na-roky-2019-2020-2021Fri, 23 Nov 2018 08:26:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---424-navrh-rozpoctu-obce-hnilcik-na-roky-2019-2020-2021<![CDATA[POZVÁNKA - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupaiteľstva]]>http://www.obechnilcik.sk//---428-pozvanka---ustanovujuce-zasadnutie-obecneho-zastupaitelstvaFri, 30 Nov 2018 07:33:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---428-pozvanka---ustanovujuce-zasadnutie-obecneho-zastupaitelstva<![CDATA[POZVÁNKA - I. zasadnutie OZ]]>http://www.obechnilcik.sk//---429-pozvanka---i-zasadnutie-ozMon, 10 Dec 2018 08:24:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---429-pozvanka---i-zasadnutie-oz<![CDATA[Kalendár zberu odpadov v obci Hnilčík na rok 2019]]>http://www.obechnilcik.sk//---430-kalendar-zberu-odpadov-v-obci-hnilcik-na-rok-2019Wed, 12 Dec 2018 13:43:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---430-kalendar-zberu-odpadov-v-obci-hnilcik-na-rok-2019<![CDATA[Rozpočet obce na roky 2019-2021]]>http://www.obechnilcik.sk//---431-rozpocet-obce-na-roky-2019-2021Mon, 17 Dec 2018 11:25:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---431-rozpocet-obce-na-roky-2019-2021<![CDATA[Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019]]>http://www.obechnilcik.sk//---432-navrh-vzn-c-22018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2019Wed, 19 Dec 2018 13:11:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---432-navrh-vzn-c-22018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2019<![CDATA[Štatút obce]]>http://www.obechnilcik.sk//---438-statut-obceWed, 19 Dec 2018 14:58:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---438-statut-obce<![CDATA[Zámer na prenájom obecného majetku]]>http://www.obechnilcik.sk//---440-zamer-na-prenajom-obecneho-majetkuFri, 21 Dec 2018 07:30:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---440-zamer-na-prenajom-obecneho-majetku<![CDATA[VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019]]>http://www.obechnilcik.sk//---441-vzn-c-22018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2019Fri, 21 Dec 2018 07:33:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---441-vzn-c-22018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2019<![CDATA[Harmonogram zasadnutí OZ 2019]]>http://www.obechnilcik.sk//---442-harmonogram-zasadnuti-oz-2019Fri, 21 Dec 2018 07:35:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---442-harmonogram-zasadnuti-oz-2019<![CDATA[Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hnilčík]]>http://www.obechnilcik.sk//---443-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-hnilcikFri, 21 Dec 2018 11:04:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---443-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-hnilcik<![CDATA[Urbariát Závadka - verejná vyhláška]]>http://www.obechnilcik.sk//---444-urbariat-zavadka---verejna-vyhlaskaMon, 07 Jan 2019 14:06:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---444-urbariat-zavadka---verejna-vyhlaska<![CDATA[Voľby prezidenta 2019 - Informácia pre voliča]]>http://www.obechnilcik.sk//---446-volby-prezidenta-2019---informacia-pre-volicaFri, 11 Jan 2019 10:51:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---446-volby-prezidenta-2019---informacia-pre-volica<![CDATA[Zámer na prenájom obecného majetku]]>http://www.obechnilcik.sk//---447-zamer-na-prenajom-obecneho-majetkuMon, 21 Jan 2019 11:12:00 +0100http://www.obechnilcik.sk//---447-zamer-na-prenajom-obecneho-majetku