Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

František Hadri – Drevenický

František Hadri – Drevenický
(1905 – 1961) – významná osobnost Spiša

Zborník prednášok zo seminára uskutocneného v Hnilcíku dna 8. septembra 2011 pri príležitosti 50. výrocia úmrtia.
Zborník si môžete zakúpit na Obecnom úrade v Hnilcíku. Jeho cena je 5,–€.
 

Zoznam aktualít

Voľby do VÚC 2017 - zverejnenie mailovej adresy
Ochrana pred požiarmi
VSD a. s. Košice - Výzva pre vlastníkov nehnuteľností
Kalendár zberu odpadov v obci Hnilčík na rok 2017
Harmonogram zasadnutí OZ 2017
Usmernenie - vtáčia chrípka
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
Požiare - Výveska pre obce
DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša
Banský skanzen Hnilčík
Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska
z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015
František Hadri – Drevenický
Druhé vydanie publikácie „Hnilčík – Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.
Hnilčícke zvony
Obecný spravodaj
Vítame Vás na našej novej webstránke