Kontakt:

Napíšte nám:

Voľby do samosprávy obci

Rok 2018

Rok 2014

Rok 2010

Archív

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a obecného zastupiteľstva


Počet obvodov a počet poslancov

Poučenie pre voliča

Oznámenie o počte občanov

Termín doručenia kandidátnych listín

HARMONOGRAM organizačno-technického zabezpečenia volieb do samosprávy obce v roku 2010 v obci Hnilčík

Vzor kandidátnej listiny, vyhlásenie, petícia - starosta - nezávislí

Vzor kandidátnej listiny, vyhlásenie, petícia - poslanci - nezávislí

Vzor kandidátnej listiny - starosta - strana

Vzor kandidátnej listiny - poslanci - strana