Kontakt:

Napíšte nám:

Orgány obce

Starosta obce: Ľubomír KAČÍR

Zástupca starostu obce
:

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Beáta ANTOŠOVÁ
Mgr. Juraj BERČO
Vlastimil NOVOTTA
Lívia ONDREJČÍKOVÁ
Mgr. Ľubuša ŠAJDÁKOVÁ

Hlavný kontrolór: Ing. Imrich Keruľ

Komisia pre ochranu verejného poriadku:
Mgr. Juraj BERČO - predseda
Jozef PAULÍK
Vlastimil NOVOTTA

Zbor pre občianské záležitosti:
Lívia ONDREJČÍKOVÁ - predseda
František FABIÁN
Blažej NOVOTTA

Komisia na vybavovanie sťažností:
Mgr. Ľubuša ŠAJDÁKOVÁ predseda
Lívia ONDREJČÍKOVÁ
Beáta ANTOŠOVÁ

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Vlastimil NOVOTTA - predseda
Beáta ANTOŠOVÁ
Lívia ONDREJĆÍKOVÁ

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch

Vlastimil NOVOTTA - predseda
Beáta ANTOŠOVÁ
Mgr. Juraj BERČO
Lívia ONDREJČÍKOVÁ
Mgr. Ľubuša ŠAJDÁKOVÁ